« Terug naar zoeken

ASR Pensioen Mixfonds Defensief

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Datum: 31-7-2023 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Toezicht & Vergunning

ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van de ASR Pensioen Mixfonds Defensief en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Kostenstructuur

Indien via een verzekeringsproduct of een ander product dat in het fonds belegt, wordt geparticipeerd, wordt geadviseerd de voorwaarden van dat product en in het bijzonder de kosten daarvan te raadplegen.

Wereldwijde diversificatie

Het ASR Pensioen Mixfonds Defensief belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:

Aandelen (70%)

Obligaties (30%)

Morningstar factsheet

Factsheet

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 85,83

27-9-2023

Vorige koers: € 85,67

26-9-2023

Verschil: +0,16

Beleggen in een mix van aandelen en obligaties

Het vermogen van het ASR Pensioen Mixfonds Defensief wordt in wisselende verhoudingen binnen een tactische bandbreedte belegd in verschillende beleggingscategorieën, namelijk aandelen, staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Dankzij de beleggingsmix is het een totaaloplossing die geschikt is voor vermogensopbouw op langere termijn. Vanwege efficiëntie vinden de beleggingen plaats door te participeren in andere, al dan niet gelieerde, beleggingsfondsen.

Waarom een Mixfonds?

Kiest u voor beleggen in het ASR Pensioen Mixfonds Defensief dan belegt u indirect in een gespreide beleggingsmix. Zo ontstaat een portefeuille met een goede balans tussen risico en rendement. Omdat verschillende beleggingscategorieën niet hetzelfde reageren op marktveranderingen, wordt beleggen in verschillende categorieën als een belangrijke voorwaarde gezien voor het spreiden van risico.

Rendement per kalenderjaar

2022 -14,03%
2021 +18,97%
2020 +4,42%
2019 +22,26%
2018 -3,68%
Bron: ASR

Toelichting bij de rendementen

  • YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.

  • 3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.

  • Sinds start = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".

  • Datum = Peildatum ultimo maand.

Fondsprestatie

1 maand -1,07%
YTD +9,04%
1 jaar +4,61%
3 jaar gem. +5,95%
5 jaar gem. +5,71%
Sinds start
15-11-2013
+6,36%
Peildatum 31-8-2023
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 360.441.667,34 (31-8-2023)
Aantal aandelen 4.136.727,45 (31-8-2023)
Fondstype Profielfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,00%
Uitstapvergoeding 0,00%
Lopende Kosten Factor 0,28%

Let op!