« Terug naar zoeken

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Beheerder: BlackRock Inc.

ISIN: IE00BJK55C48

Documenten

Documentatie van dit fonds is beschikbaar op de website van vermogensbeheerder BlackRock Inc.

Bezoek de website van de externe vermogensbeheerder BlackRock Inc.

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 4,91

23-10-2020

Vorige koers: € 4,90

22-10-2020

Verschil: 0,00

Doelstelling

De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, de referentieindex van het Fonds ('Index'). Met betrekking tot het Fonds en de Index staat SRI voor maatschappelijk verantwoord beleggen. De Aandelenklasse, via het Fonds, streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in een portefeuille van vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van in euro luidende obligaties onder beleggingskwaliteit met een vaste rente die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Bloomberg Barclays Euro High Yield Index (de 'Parent Index') met een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden afgelost) van minstens een jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 250 miljoen EUR op de datum van de indexherziening, maar omvat alleen obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG'), SRI-criteria en andere criteria van de indexaanbieder. Obligaties van bedrijfsemittenten die volgens de indexaanbieder zijn blootgesteld aan risico's in verband met een opkomende markt, worden uitgesloten. De obligaties hebben een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden afgelost) van minstens een jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 250 miljoen USD op de datum van de indexherziening. De obligaties hebben een rating onder beleggingskwaliteit (dit betekent dat ze op het moment dat ze in de Index worden opgenomen een kredietrating van Ba1/BB+/BB+ of lager hebben, uitgaande van de middelste rating van Moody’s, S&P and Fitch). De Index past de filter van Bloomberg Barclays MSCI SRI ('SRI') toe en uitsluitingscriteria waarbij uit de Parent Index ondernemingen worden uitgesloten die volgens de indexaanbieder betrokken zijn bij bepaalde business lines/activiteiten, zoals vermeld in de beschrijving van de benchmarkindex van het Fonds in het Prospectus van het Fonds. De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. De beleggingen van het Fonds in VR-effecten die deel uitmaken van de Index voldoen op het moment van aankoop aan de krediet- of ESG-vereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke eisen voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten ('FDI's') (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de inkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.

Fondsprestatie

1 maand +1,04%
3 maanden +1,52%
6 maanden +8,73%
YTD -2,93%
1 jaar -2,36%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
12-11-2019
-2,36%

Fondsgegevens

Fondsvermogen 251.376.576,37 (30-9-2020)
Aantal aandelen 51.760.921,00 (30-9-2020)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks

Let op!