Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150010V0

Datum: 31-3-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 58,51

18-7-2024

Vorige koers: € 59,22

17-7-2024

Verschil: -0,71

Doelstelling

Het ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds belegt in een gespreide portefeuille van grote en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn in ontwikkelde landen. Het Fonds is geclassificeerd voor Artikel 8 van de Transparantieverordening als fonds dat milieu en sociale kenmerken bevordert. De beleggingsstrategie van het Fonds is gebaseerd op de gedachte dat bedrijven met een hoog kwaliteitskarakter, waarbij duurzaamheid en stewardship in de managementstrategie verankerd zijn, op de lange termijn meer economische en maatschappelijke waarde opleveren voor aandeelhouders en de wereld waarin we leven. Het Fonds streeft naar het beleggingsdoel om met een beperkte afwijking op lange termijn een beter rendement te behalen dan de MSCI Pacific Net Total Return EUR Index tegen een lager risico. Tegelijkertijd streeft het Fonds naar een vermindering van koolstofemissies en het stimuleren van de energietransitie door de CO2-intensiteit van de portefeuille per 2030 met 50% te reduceren (met 2017 als basisjaar) en per 2050 klimaatneutraal te zijn, rekening houdend met het beleggingsdoel en de restricties van het Fonds. Het Fonds heeft in alle gevallen een substantieel lagere gewogen gemiddelde CO2-intensiteit dan de brede marktindex. Hiermee promoot het Fonds de afspraken uit het Parijs Akkoord om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden en te streven naar een 1,5 graden opwarming van de aarde per 2050.

Rendement per kalenderjaar

2023 +5,13%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand -0,04%
YTD +5,42%
1 jaar +12,54%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
2-1-2023
+8,03%
Peildatum 31-5-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 577.156.163,04 (8-9-2023)
Shareclassvermogen 551.682.919,83 (8-9-2023)
Aantal aandelen 10.787.735,00 (8-9-2023)
Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,10%
Uitstapvergoeding 0,10%
Lopende Kosten Factor 0,00%

Let op!