Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Beheerder: BlackRock Inc.

ISIN: IE00BF553838

Datum: 31-7-2023 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Documentatie van dit fonds is beschikbaar op de website van vermogensbeheerder BlackRock Inc.

Bezoek de website van de externe vermogensbeheerder BlackRock Inc.

Morningstar factsheet

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 4,93

21-5-2024

Vorige koers: € 4,92

20-5-2024

Verschil: 0,00

Doelstelling

Het Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet het rendement van een subset van in US dollar luidende obligaties uit opkomende markten, met een vaste en/of variabele rente, uitgegeven door soevereine of quasi-soevereine entiteiten die deel uitmaken van de J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (de 'Parent Index'). De Index omvat uitsluitend obligaties die voldoen aan de eisen van de indexaanbieder voor maatschappelijk verantwoord beleggen ('MVB'), aan diens op ratings gebaseerde criteria op ecologisch, sociaal en governancegebied ('ESG') en aan diens criteria voor een land met een opkomende markt. Elk land wordt beperkt tot 10%. Voor de Moederindex geldt geen eis voor minimale kredietrating (d.w.z. een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) voor de onderdelen ervan en obligaties waarop de betalingen zijn gestaakt, kunnen worden opgenomen. Obligaties moeten ten minste een looptijd van twee en een half jaar en een uitstaand bedrag van minimaal USD 500 miljoen hebben, en zich internationaal vestigen via Euroclear of een andere instelling die zich buiten het land van uitgifte bevindt. Het beleggingsuniversum van de Index en de weging van een effect in de Index worden vastgesteld aan de hand van door de indexaanbieder toegepaste ESG-regels en -beleenbaarheidscriteria. De emittenten in de Parent Index worden beoordeeld op basis van hun ESG-geloofsbrieven door middel van een ESG-scorebepalingsmethode in overeenstemming met het prospectus van het Fonds. Van de Index zijn uitgesloten: (a) quasi-soevereine entiteiten die door de indexaanbieder geïdentificeerd zijn als (i) op enigerlei wijze betrokken bij ketelkool, tabak of wapens; en (ii) overtreders van de beginselen van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen; en (b) soevereine en quasi-soevereine entiteiten die ESG-rating 5 scoren. De beleggingen van het Fonds voldoen op het moment van aankoop aan de SRI- en/of ESG-ratingvereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke eisen voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Rendement per kalenderjaar

2023 +6,20%
2022 -13,41%
2021 +4,85%
2020 -3,21%
2019 +17,62%
Bron: Infront

Fondsprestatie

1 maand +0,18%
YTD +3,39%
1 jaar +9,44%
3 jaar gem. +0,61%
5 jaar gem. +0,70%
Sinds start
24-9-2018
+15,76%
Peildatum 21-5-2024
Bron: Infront

Fondsgegevens

Fondsvermogen 1.076.637.004,88 (3-6-2021)
Aantal aandelen 181.536.454,00 (3-6-2021)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Lopende Kosten Factor 0,45%

Let op!