« Terug naar zoeken

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)

Beheerder: BlackRock Inc.

ISIN: IE00BJK55B31

Documenten

Documentatie van dit fonds is beschikbaar op de website van vermogensbeheerder BlackRock Inc.

Bezoek de website van de externe vermogensbeheerder BlackRock Inc.

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: $ 4,98

25-11-2022

Vorige koers: $ 4,98

23-11-2022

Verschil: $ +0,01

Doelstelling

De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, de benchmarkindex van het Fonds ('Index'). Met betrekking tot het Fonds en de Index staat SRI voor maatschappelijk verantwoord beleggen. De Aandelenklasse streeft er bovendien naar de gevolgen van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds en de euro op uw rendementen te beperken. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in een portefeuille van vastrentende (VR-)effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan, in combinatie met valutacontracten voor valutahedging. De Index meet de prestaties van in US-dollar luidende obligaties onder beleggingskwaliteit met een vaste rente die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Bloomberg Barclays US High Yield Index (de 'Parent Index'), maar omvat alleen obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG'), SRI-criteria en andere criteria van de indexaanbieder. Obligaties van bedrijfsemittenten die volgens de indexaanbieder zijn blootgesteld aan risico's in verband met een opkomende markt, worden uitgesloten. De obligaties hebben een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden afgelost) van minstens een jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 250 miljoen USD op de datum van de indexherziening. De obligaties hebben een rating onder beleggingskwaliteit (dit betekent dat ze op het moment dat ze in de Index worden opgenomen een kredietrating van Ba1/BB+/BB+ of lager hebben, uitgaande van de middelste rating van Moody’s, S&P and Fitch). De Index past de filter van Bloomberg Barclays MSCI SRI ("SRI") toe en uitsluitingscriteria waarbij uit de Parent Index ondernemingen worden uitgesloten die volgens de indexaanbieder betrokken zijn bij bepaalde business lines/activiteiten, zoals vermeld in de beschrijving van de Index van het Fonds in het prospectus van het Fonds. Het Fonds houdt alleen rekening met deze ESG/SRI-criteria bij de selectie van de effecten die het direct zal aanhouden. Het Fonds kan indirect zijn blootgesteld aan effecten die worden geacht niet aan deze ESG/SRI-criteria te voldoen (waaronder afgeleide financiële instrumenten (FDI's)) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) en deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging). De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. De beleggingen van het Fonds in VR-effecten die deel uitmaken van de Index voldoen op het moment van aankoop aan de krediet- of ESG-vereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke eisen voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die een prestatie bieden die vergelijkbaar is met die van bepaalde samenstellende effecten. FDI's (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.

Rendement per kalenderjaar

2021 +4,16%
2020 +6,29%
Bron: Infront

Fondsprestatie

1 maand +2,69%
YTD -11,48%
1 jaar -9,59%
3 jaar gem. -0,05%
5 jaar gem. -
Sinds start
12-11-2019
-0,73%
Peildatum 25-11-2022
Bron: Infront

Fondsgegevens

Fondsvermogen 696.376.000,84 (3-6-2021)
Aantal aandelen 126.785.673,00 (3-6-2021)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta USD
Verhandelbaar Dagelijks

Let op!