Wijzigingen in de directie ASR Vermogensbeheer N.V.

Per 1 februari 2023 is de heer P. Klijnsmit benoemd als bestuurder van de ASR Vermogensbeheer N.V. en aangewezen als beoogd opvolger van de heer J.Th.M. Julicher als CEO van ASR Vermogensbeheer N.V. De heer Klijnsmit is getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid door de Autoriteit Financiële Markten ten behoeve van deze functie. Per 1 april 2023 is de heer J.Th.M. Julicher wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd teruggetreden als bestuurder van de Beheerder, onder verlening van décharge voor het door hem gevoerde beleid. Per deze datum is de heer P. Klijnsmit benoemd als CEO van ASR Vermogensbeheer N.V.

« Terug naar zoeken

ASR Vooruit Mixfonds Neutraal

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

Documenten

Toezicht & Vergunning

ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van het ASR Vooruit Mixfonds Neutraal en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Wereldwijde diversificatie

Het ASR Vooruit Mixfonds Neutraal belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:

Aandelen (50%)

Obligaties (50%)

Factsheet

Essentiële-informatiedocument

Prospectus

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 9,11

25-5-2023

Vorige koers: € 9,10

24-5-2023

Verschil: +0,01

Doelstelling

Het ASR Vooruit Mixfonds Neutraal beoogt participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een actief beheerde portefeuille die, uitsluitend door participaties in andere beleggingsinstellingen, bestaat uit een combinatie van aandelen, staatsobligaties, hypothecaire leningen, bedrijfsobligaties, vastgoed en/of geldmarktinstrumenten. Een deel van de belegginsginstelingen valt onder het beheer van de Beheerder zelf; een ander deel van die fondsen wordt beheerd door een externe beheerder. De beleggingsinstellingen waarin wordt belegd, volgen allen een benchmark.

Rendement per kalenderjaar

2022 -15,98%
2021 +4,50%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand +0,18%
YTD +3,85%
1 jaar -5,46%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start -5,14%
Peildatum 30-4-2023
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 45.672.950,40 (30-4-2023)
Aantal aandelen 5.043.143,76 (30-4-2023)
Fondstype Mixfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,20%
Uitstapvergoeding 0,10%
Lopende Kosten Factor 0,30%

Let op!