« Terug naar zoeken

ASR Pensioen Mixfonds Neutraal

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Documenten

Belangrijke mededeling

Het ASR Amerika Aandelen Basisfonds (ISIN NL0012645188) is op 18 juni 2021 kostenneutraal omgezet naar participatieklasse A van het ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds. De ISIN-code van participatieklasse A van het ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds is NL0015000A12. Belangrijkste verschil tussen deze twee beleggingsfondsen is dat het ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds, in tegenstelling tot het ASR Amerika Aandelen Basisfonds, onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Verder is van belang (i) dat het ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds is ingedeeld als een fonds in de zin van art. 9 van de nieuwe regelgeving ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR), hetgeen wil zeggen dat het fonds klimaat- en sociale kenmerken promoot en (ii) dat het fonds een gewijzigde ISIN-code heeft. Het zogenaamd tracking record, oftewel de beleggingsprestaties van het ASR Amerika Aandelen Basisfonds vanaf 1 oktober 2017, alsmede de volledige beleggingsportefeuille gaan per de omzettingsdatum over naar het ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds. De startkoers van het ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds zal afgeleid zijn van de aandelenkoers van het huidige ASR Amerika Aandelen Basisfonds.

Toezicht & Vergunning

ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van het ASR Pensioen Mixfonds Neutraal en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Kostenstructuur

Indien via een verzekeringsproduct of een ander product dat in het fonds belegt, wordt geparticipeerd, wordt geadviseerd de voorwaarden van dat product en in het bijzonder de kosten daarvan te raadplegen.

Wereldwijde diversificatie

Het ASR Pensioen Mixfonds Neutraal belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:

Aandelen (80%)

Obligaties (20%)

Factsheet

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 91,38

10-8-2022

Vorige koers: € 90,94

9-8-2022

Verschil: +0,44

Beleggen in een mix van aandelen en obligaties

Het vermogen van het ASR Pensioen Mixfonds Neutraal wordt in wisselende verhoudingen binnen een tactische bandbreedte belegd in verschillende beleggingscategorieën, namelijk aandelen, staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Dankzij de beleggingsmix is het een totaaloplossing die geschikt is voor vermogensopbouw op langere termijn. Vanwege efficiëntie vinden de beleggingen plaats door te participeren in andere, al dan niet gelieerde, beleggingsfondsen.

Waarom een Mixfonds?

Kiest u voor beleggen in het ASR Pensioen Mixfonds Neutraal dan belegt u indirect in een gespreide beleggingsmix. Zo ontstaat een portefeuille met een goede balans tussen risico en rendement. Omdat verschillende beleggingscategorieën niet hetzelfde reageren op marktveranderingen, wordt beleggen in verschillende categorieën als een belangrijke voorwaarde gezien voor het spreiden van risico.

Rendement per kalenderjaar

2021 +21,76%
2020 +4,76%
2019 +24,58%
2018 -4,19%
2017 +7,26%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand -5,72%
YTD -14,37%
1 jaar -7,32%
3 jaar gem. +5,75%
5 jaar gem. +6,39%
Sinds start
15-11-2013
+7,33%
Peildatum 30-6-2022
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 4.083.931.485,15 (30-6-2022)
Aantal aandelen 48.402.154,34 (30-6-2022)
Fondstype Profielfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0%
Uitstapvergoeding 0%

Let op!