« Terug naar zoeken

ASR Beleggingsmixfonds G

Ook bekend als:

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

Documenten

Toezicht & Vergunning

ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van het ASR Beleggingsmixfonds G en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat het ASR Beleggingsmixfonds G een zogeheten ‘unit-linked’ fonds is, valt het fonds niet onder toezicht van de AFM en is er geen vergunningsplicht. Dit komt omdat het de verzekeraar is die belegt en niet de verzekeringnemer zelf.

Kostenstructuur

Indien via een verzekeringsproduct of een ander product dat in het fonds belegt, wordt geparticipeerd, wordt geadviseerd de voorwaarden van dat product en in het bijzonder de kosten daarvan te raadplegen.

Wereldwijde diversificatie

Het ASR Beleggingsmixfonds G belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:

Aandelen (55%)

Obligaties (35%)

Vastgoed (10%)

Factsheet

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 84,76

1-12-2022

Vorige koers: € 83,37

30-11-2022

Verschil: +1,38

Beleggen in een mix van aandelen, obligaties en vastgoed

Kiest u voor beleggen in het ASR Beleggingsmixfonds G, dan belegt u in een mix van aandelen, obligaties en vastgoedbeleggingen. Zo ontstaat een portefeuille met een goede balans tussen risico en rendement. Omdat verschillende beleggingscategorieën niet hetzelfde reageren op marktveranderingen, wordt beleggen in verschillende categorieën als een belangrijke voorwaarde gezien voor het spreiden van risico. Het ASR Beleggingsmixfonds G belegt nagenoeg uitsluitend in andere beleggingsinstellingen.

Beleggingsbeleid

Op basis van macro-economische inschattingen wordt de verdeling over de beleggingscategorieën bepaald, binnen de grenzen zoals in het Informatiememorandum zijn aangegeven.

Rendement per kalenderjaar

2021 +16,77%
2020 +4,52%
2019 +19,96%
2018 -2,34%
2017 +6,17%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand +3,09%
YTD -15,74%
1 jaar -13,54%
3 jaar gem. +1,84%
5 jaar gem. +3,92%
Sinds start +5,73%
Peildatum 31-10-2022
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 1.191.131.267,44 (31-10-2022)
Aantal aandelen 14.624.807,06 (31-10-2022)
Fondstype Mixfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,00%
Uitstapvergoeding 0,00%

Let op!