AEX 812.970 0.66%
BEL 20 4,217.690 0.49%
CAC 40 6,733.690 0.71%
DAX 15,542.980 0.46%
Euro Stoxx 50 4,188.810 0.80%
Euronext 100 1,331.440 0.79%
Ibex 35 8,906.400 -0.42%
Nasdaq 100 15,355.065 -0.87%
Nasdaq Composite 15,090.200 -0.82%
Next 150 3,530.390 0.61%
Nikkei 28,600.410 -0.71%
PSI 20 5,774.140 0.76%
SMI 12,056.210 0.14%
Amsterdam Stock Exchange
812.970
5.330
0.66%
ISINNL0000000107 ExchangeEuronext Amsterdam
22 October 2021, 18:05:02
  • 1W
  • 1M
  • 6M
  • 1Y
  • 3Y
  • 10Y
% +/- Open High Low P.close High 12m Low 12m
0.66% 5.330 812.500 816.970 810.920 807.640 816.970 527.860