AEX 509.700 1.97%
BEL 20 3,483.480 1.57%
CAC 40 4,875.930 1.70%
DAX 11,205.540 2.63%
Euro Stoxx 50 3,134.920 2.14%
Euronext 100 953.230 1.88%
Ibex 35 9,069.100 1.80%
Nasdaq 100 6,784.608 0.98%
Nasdaq Composite 7,157.228 1.03%
Next 150 2,469.160 1.51%
Nikkei 20,666.070 1.29%
PSI 20 5,068.020 0.76%
SMI 9,023.960 1.23%
Amsterdam Stock Exchange
509.700
9.860
1.97%
ISINNL0000000107 ExchangeEuronext Amsterdam
18 January 2019, 18:05:01
  • 1W
  • 1M
  • 6M
  • 1Y
  • 3Y
  • 10Y
% +/- Open High Low P.close High 12m Low 12m
1.97% 9.860 502.840 510.630 502.830 499.840 576.900 472.190