AEX 557.730 2.28%
BEL 20 3,322.990 1.52%
CAC 40 4,875.930 1.93%
DAX 12,646.980 2.71%
Euro Stoxx 50 3,248.280 2.33%
Euronext 100 971.310 1.79%
Ibex 35 6,975.000 1.42%
Nasdaq 100 11,055.076 1.37%
Nasdaq Composite 10,902.797 1.47%
Next 150 2,422.030 1.74%
Nikkei 22,195.380 2.24%
PSI 20 4,347.850 1.21%
SMI 10,229.670 2.24%
Amsterdam Stock Exchange
557.730
12.440
2.28%
ISINNL0000000107 ExchangeEuronext Amsterdam
03 August 2020, 18:05:02
  • 1W
  • 1M
  • 6M
  • 1Y
  • 3Y
  • 10Y
% +/- Open High Low P.close High 12m Low 12m
2.28% 12.440 546.520 559.030 544.960 545.290 632.120 389.600