Naam Emittent Munt Waarde Datum Type 1J 3J 5J 10J
Amundi Finance Emissions (FR) Auto-Callable Silver Age Select 2 - April 2022
FR0011703602
Amundi Finance Emissions EUR 116,97 28/03/2018 Kapitalisatie - - - -
Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022
FR0011668722
Amundi Finance Emissions EUR 111,11 15/05/2019 Kapitalisatie +0,26% +1,75% +11,09% -
Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity Sectors OptiSelect June 2022
FR0011856038
Amundi Finance Emissions EUR 104,33 15/05/2019 Kapitalisatie -0,36% -0,87% +4,33% -
Amundi Finance Emissions (FR) Global Sustainable Equity Booster May 2022
FR0011781194
Amundi Finance Emissions EUR 114,25 15/05/2019 Kapitalisatie +0,79% +1,99% +14,25% -
Amundi Finance Emissions (FR) Global Sustainable Select October 2021
FR0011710920
Amundi Finance Emissions EUR 113,20 15/05/2019 Kapitalisatie -0,35% +1,00% +14,70% -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Auto-Callable Deep Value Europe AUD
XS1288722991
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV AUD 97,56 16/05/2019 Kapitalisatie -2,00% - - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Auto-Callable Deep Value Europe AUD II
XS1279313560
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV AUD 97,04 16/05/2019 Kapitalisatie -1,44% - - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Deep Value Europe
XS1338537662
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV EUR 101,45 16/05/2019 Kapitalisatie +2,07% - - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Ethical Europe 90
XS1167434262
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV EUR 91,26 16/05/2019 Kapitalisatie +1,03% +2,42% - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas
XS1061861461
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV EUR 102,43 16/05/2019 Kapitalisatie -1,22% +3,34% - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select
XS1083859527
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV EUR 102,76 16/05/2019 Kapitalisatie +1,17% +5,37% - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select 90
XS1190897949
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV EUR 98,25 16/05/2019 Kapitalisatie +1,26% +4,81% - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90
XS1113830811
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV EUR 90,30 16/05/2019 Kapitalisatie -0,33% -0,68% - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Eurozone Exporters Minimum Yield USD
XS1338529727
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV USD 100,68 16/05/2019 Kapitalisatie +5,80% - - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Global Select Switch To Bond 90
XS1251289986
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV EUR 101,49 16/05/2019 Kapitalisatie +2,31% +8,54% - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Income Fund Stars NOK
XS1113811431
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV NOK 96,73 16/05/2019 Kapitalisatie -0,49% - - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Solactive Deep Value Europe EUR
XS1288812040
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV EUR 97,31 16/05/2019 Kapitalisatie +5,62% - - -
BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Solactive Deep Value Europe EUR 90
XS1288811828
BNP Paribas Issuance Arbitrage BV EUR 93,37 16/05/2019 Kapitalisatie -2,54% - - -
BNP Paribas Issuance (NL) Auto-Callable European Deep Value
XS1549135132
BNP Paribas Issuance BV EUR 97,85 16/05/2019 Kapitalisatie +4,14% - - -
BNP Paribas Issuance (NL) Auto-Callable Solactive Human Capital MV Note
XS1707242241
BNP Paribas Issuance BV EUR 103,69 16/05/2019 Kapitalisatie +3,69% - - -
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.