Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds B

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0015001FD0

Datum: 31-3-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 54,85

13-6-2024

Vorige koers: € 55,19

11-6-2024

Verschil: -0,34

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds belegt in bedrijven waarmee beoogd wordt een meetbare en positieve impact te realiseren op ecologisch en sociaal gebied. Voor de duurzame doelen worden de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties gevolgd (zie https://sdgs.un.org/goals). Deze SDGs bestaan uit 17 milieu- of sociale doelen, die door de Verenigde Naties zijn opgesteld om wereldwijde uitdagingen aan te pakken, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en milieuvervuiling, en om een duurzamere toekomst voor alle mensen te creëren. Elk van deze 17 doelstellingen heeft specifieke, meetbare en tijdgebonden doelen en targets. De bedrijven waarin het fonds investeert hebben de intentie om een materiële en een meetbare bijdrage te leveren aan één of meerdere SDGs. Voor het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstelling wordt géén gebruik gemaakt van een benchmark. Het fonds richt zich naast het realiseren van haar duurzame doelstelling op het behalen van financieel rendement. Hiertoe streeft het fonds om op lange termijn minimaal een positief financieel reëel rendement te behalen. Voor het vergelijken van de financiële resultaten op de lange termijn maakt het fonds gebruik van de MSCI World Net Total Return EUR Index als referentie-index.

Fondsprestatie

1 maand -3,06%
YTD +1,71%
1 jaar -
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start +9,72%
Peildatum 30-4-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,20%
Uitstapvergoeding 0,20%
Lopende Kosten Factor 1,05%

Let op!