Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0015000ML1

Documenten

Toezicht & Vergunning

a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.

Het ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds belegt in het Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund E EUR Distributing met ISIN-code NL0013474307. Klik op de volgende link om de fondsinformatie te openen Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund E EUR Distributing .

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 19,68

17-4-2024

Vorige koers: € 19,80

16-4-2024

Verschil: -0,11

Doelstelling

Het ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door (indirect) te beleggen in aandelen van small-cap bedrijven in ontwikkelde landen in Noord-Amerika, Europa en Azië/Pacific en het rendement volgt van een breed gespreide (samengestelde) wereldwijde index, met uitsluiting van aandelen van bedrijven die niet voldoen aan specifieke criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze criteria zijn gebaseerd op door de Verenigde Naties opgestelde richtlijnen met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot ernstige schending van het UN Global Compact, of bedrijven die betrokken zijn in de productie en/of distributie van controversiële wapens of tabak, worden uitgesloten. Het fonds wordt passief beheerd. De SFDR-classificatie voor dit fonds is artikel 8.

Rendement per kalenderjaar

2023 +11,65%
2022 -9,07%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand +3,71%
YTD +6,14%
1 jaar +15,80%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
15-2-2022
+3,51%
Peildatum 31-3-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 237.447.765,45 (31-3-2024)
Aantal aandelen 11.426.781,69 (31-3-2024)
Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,09%
Uitstapvergoeding 0,05%
Lopende Kosten Factor 0,24%

Let op!