Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Euro Obligatie Fonds

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0015000MJ5

Datum: 31-3-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Toezicht & Vergunning

a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.

Het ASR Euro Obligatie Fonds belegt, met de strategische wegingen, in de volgende beleggingsfondsen:

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 9,96

17-5-2024

Vorige koers: € 9,99

16-5-2024

Verschil: -0,03

Doelstelling

Het ASR Euro Obligatie Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in euro’s gedenomineerde obligaties met minimaal een investment grade rating. Obligaties die niet voldoen aan specifieke criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid worden uitgesloten. Investment grade verwijst naar de kwaliteit van de obligaties met minimaal een kredietrating van BBB- (Standard & Poor’s, Fitch Rating) of Baa3 (Moody’s Investors Service). Deze obligaties kennen een lager kredietrisico (de kans op wanbetaling) dan obligaties die niet als investment grade worden aangemerkt. Het fonds wordt actief beheerd. De SFDR-classificatie voor dit fonds is artikel 8.

Rendement per kalenderjaar

2023 +7,85%
2022 -11,97%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand -0,96%
YTD -0,81%
1 jaar +4,51%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
15-2-2022
-2,73%
Peildatum 30-4-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 189.520.618,43 (30-4-2024)
Aantal aandelen 19.144.255,20 (30-4-2024)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,305%
Uitstapvergoeding 0,00%
Lopende Kosten Factor 0,15%

Let op!