NN Financiere de l'Echiquier agressor fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Financiere de l'Echiquier agressor fund 1.132,36 27/05/2020 1.123,77 26/05/2020 +8,59 +0,76%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Financiere de l'Echiquier agressor fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Dit fonds maakt van Europese waarden (“stock picking”) en “trading” zijn voornaamste investeringsgebieden. Zo worden langetermijnvooruitzichten en verrichtingen op zeer korte termijn verenigd. Het is gericht op het behalen van prestatie op lange termijn. Minimum 60% van het actief van het fonds wordt belegd in aandelen (middelmatig/hoog risico).

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Financiere de l'Echiquier agressor fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Agressor)

31/12/2019 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
VODAFONE GROUP PLC 5,6
ELIOR 5,2
ILIAD SA 5,1
SPIE SA 4,8
AIB Group 4,6
ConvaTec Group 4,5
CNH Industrial 4,2
DRAX GROUP PLC 4,1
FRESENIUS SE 3,7
ThyssenKrupp 3,7
Geografische verdeling in %
Frankrijk 38,4
Verenigd Koninkrijk 30,3
Duitsland 10,5
Zwitserland 7,0
Ierland 4,6
België 2,7
Denemarken 2,4
Noorwegen 2,4
Spanje 1,7
Sectorverdeling in %
Ind. ondernemingen 25,3
Materialen 15,9
Telecomdiensten 13,6
Financiële instellingen 11,4
Consumer Discretionary 8,4
Gezondheidszorg 8,2
Nutsvoorzieningen 6,5
Niet duurzame consumptiegoederen 4,5
Energie 3,7
Informatietechnologie 2,5

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Agressor)

Beheerder: Financière de l’Echiquier 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN.
Oprichtingsdatum: 29/11/1991
Netto activa: EUR 369,7 miljoen (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Financiere de l'Echiquier agressor fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 01/07/2008

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).