NN Life Select dividend fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Life Select dividend fund 14,53 18/04/2019 14,58 17/04/2019 -0,05 -0,34%

18/04/2019 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Life Select dividend fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om door middel van actief beheer op langere termijn een aantrekkelijk totaalrendement te
behalen bij een aanvaardbare mate van risico. Het fonds is erop gericht om voornamelijk belangen (deelnemingen) te nemen in beursgenoteerde
Europese ondernemingen. De ondernemingen in de portefeuille worden onder meer geselecteerd op basis van hun waardering, bedrijfsmodel,
management, financiële positie en dividenduitkeringen. Het fonds belegt in aandelen van een beperkt aantal ondernemingen waardoor sprake is van een geconcentreerde portefeuille. Hierdoor kan de performance van het fonds afwijken van het algemene beursklimaat.
Het fonds kan in financiële instrumenten beleggen die in andere valuta dan de euro zijn uitgegeven, waarbij het valutarisico kan worden afgedekt.
Het fonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten, waaronder opties, beleggen: bv. om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen. Voor de samenstelling van de portefeuille wordt geen benchmark gehanteerd.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Life Select dividend fund)

Koersgrafiek

18/04/2019 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds)

31/03/2019 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
NESTLE SA-REG 6,2
UNILEVER NV-CVA 4,7
NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR 4,1
3I GROUP PLC 3,0
SNAM SPA 3,0
BUNZL PLC 2,9
Sse Plc 2,9
Prudential plc 2,9
LINDE PLC 2,8
Siemens Gamesa Renewable Ene 2,8
Geografische verdeling in %
Verenigd Koninkrijk 27,9
Zwitserland 14,0
Duitsland 11,6
Nederland 11,3
Spanje 8,2
Frankrijk 7,7
Italië 5,2
Verenigde Staten 4,8
Denemarken 3,7
Zweden 2,8
Faeröer 2,1
België 0,0
Finland 0,0
Ierland 0,0
Noorwegen 0,0
Oostenrijk 0,0
Sectorverdeling in %
Houdbare producten 8,3
Vermogensbeheerders 8,2
Geïntegreerde telecommunicatiediensten 5,3
Diversified Support Services 4,8
Persoonlijke hygiëne 4,7
Farmacie 4,6
Gezondheidszorg app. 4,4
Internet Retail 4,3
Gasvoorzieningen 4,1
Meerlijnsverzekeringen 4,0
Chemie speciaal 3,8
Handelsbedrijven en distributeurs 2,9
Electrische nutsvoorzieningen 2,9
Levens- & Ziekteverzekeringen 2,9
Industrial gas 2,8
Zware elektrische apparatuur 2,8
Life Sciences Tools & Services 2,7
Security & Alarm Services 2,5
Gezondheidsinstellingen 2,4
Halfgeleiderapparatuur 2,3
Gezondheidszorg toebehoren 2,2
IT Consulting en andere Diensten 2,2
Industriële conglomeraten 1,7
Auto onderdelen en materiaal 1,7
Publishing 1,7
Electrische componeneten en apparatuur 1,4
Home Entertainment Software 1,3
Internet software & diensten 1,3
Electronische apparatuur & instrumenten 1,3
Accessoires & luxegoederen 0,0
Air Freight & Logistics 0,0
Applicatiesoftware 0,0
Autobouwers 0,0
Bouwmaterialen 0,0
Brewers 0,0
Data Processing & Outsourced Services 0,0
Diverse metalen en mijnbouw 0,0
Gediversifieerde banken 0,0
Geïntegreerd olie & gas 0,0
Gezondheidsdiensten 0,0
Herverzekeringen 0,0
Industriële machines 0,0
Meststoffen en landbouwchemicaliën 0,0
Paper Packaging 0,0

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds)

Beheerder: NN Asset Management NV 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 15/08/2005
Netto activa: EUR 59,9 miljoen (per 31/3/2019)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Life Select dividend fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 01/07/2008

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).