NN Carmignac patrimoine fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Carmignac patrimoine fund 5.616,96 27/05/2020 5.603,57 26/05/2020 +13,39 +0,24%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Carmignac patrimoine fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine

Op maandag 12/11/2012, werd er een opsplitsing doorgevoerd binnen het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine. Hiermee werden de eenheidswaarde gedeeld door 10 en het aantal eenheden in portefeuille vermenigvuldigd met 10.

Illustratie met een fictief voorbeeld:
contractwaarde van Mw Dupont op 11/11/2012: 10 eenheden x 5.291,20 €/eenheid = 52.912,00 €
contractwaarde van Mw Dupont op 13/11/2012: 100 eenheden x 529,12 €/eenheid = 52.912,00 €

Het interne fonds NN Carmignac Patrimoine

Deze opsplitsing heeft geen enkele impact op ons interne fonds NN Carmignac Patrimoine. De beleggingsstrategieën van de (onderliggende en interne) fondsen blijven ongewijzigd. En de globale waarde van de contracten met NN Carmignac Patrimoine eenheden in portefeuille blijft dezelfde. Wat de notering van onze eenheid NN Carmignac Patrimoine betreft, hebben wij ervoor gekozen deze opsplitsing niet door te voeren. We blijven dus de oudere eenheidswaarde behouden (situatie op 11/11/12 in het bovenvermelde voorbeeld).

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Dit Carmignac gediversifieerd fonds belegt wereldwijd in internationale aandelen en obligaties. Het is gericht op het behalen van een vast rendement door een actief beheer, zonder zich aan bepaalde streken of investeringssectoren te moeten houden. Minstens 50% van het actief blijft doorlopend belegd in obligaties en/of monetaire producten om de risico’s van kapitaalschommelingen te beperken.

Risicoklasse2: 3 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Carmignac patrimoine fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Carmignac Patrimoine Part A)

30/04/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Amazon.com 2,1
Hermes International 2,0
Jd.Com ADRs 2,0
CZECH REP. 3.75% 12/09/2020 1,8
NEWMONT MINING CORP 1,5
CONSTELLATION BRANDS INC-A 1,3
Alphabet Inc A 1,3
CZECH REPUBLI 0.45% 25/10/2023 1,3
facebook inc 1,3
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,2
Geografische verdeling in %
Noord-Amerika 54,2
Europa 23,3
Azië 19,6
Azië-Pacific 2,5
Latijns Amerika 0,4

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Carmignac Patrimoine Part A)

Beheerder: Carmignac Gestion SA 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN.
Oprichtingsdatum: 07/11/1989
Netto activa: EUR 8,985 miljard (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Carmignac patrimoine fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 01/07/2008

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).