NN Life Global sustainable equity fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Life Global sustainable equity fund 399,40 27/05/2020 398,05 26/05/2020 +1,35 +0,34%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Life Global sustainable equity fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggende fonds heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI World (Net), te overtreffen. Het onderliggende fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere Effecten (warrants op Effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Subfonds – en converteerbare obligaties) van ondernemingen die een beleid van duurzame ontwikkeling voeren en die respect voor sociale principes (zoals mensenrechten, niet-discriminatie en de strijd tegen kinderarbeid) en milieuprincipes combineren met sterke financiële resultaten. De selectie van participaties in de portefeuille is gebaseerd op bedrijven die het beste voldoen aan een combinatie van deze criteria, voornamelijk bepaald door een benadering van "beste in zijn klasse".

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Life Global sustainable equity fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (NN (L) Global Sustainable Equity P)

30/04/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Microsoft Corp 6,0
Amazon.com Inc 5,3
ALPHABET INC-CL A 4,4
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,4
VISA INC-CLASS A SHARES 3,4
NESTLE SA-REG 3,2
Adobe inc 3,2
S&P Global Inc 3,0
ADYEN NV 2,9
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,9

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (NN (L) Global Sustainable Equity P)

Beheerder: NNIP Luxemburg 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 19/06/2000
Netto activa: EUR 152,0 miljoen (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Life Global sustainable equity fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 14/11/2017

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).