NN DNCA invest eurose fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN DNCA invest eurose fund 139,32 27/05/2020 138,41 26/05/2020 +0,91 +0,66%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN DNCA invest eurose fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het fonds is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro’s en streeft ernaar over de aanbevolen beleggingstermijn (minimum 3 jaar) een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden.
Investeringszone: Europese Unie.

Risicoklasse2: 2 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN DNCA invest eurose fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (DNCA Invest Eurose A)

31/12/2019 Bron: vwd group

Verdeling naar soort belegging in %
Obligaties 52,8
Aandelen 31,3
Liquiditeiten 7,5
Overige 3,7

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (DNCA Invest Eurose A)

Beheerder: DNCA Finance Luxembourg 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 21/06/2007
Netto activa: EUR 1,430 miljard (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN DNCA invest eurose fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 03/07/2017

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).