NN M&G dynamic allocation fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN M&G dynamic allocation fund 13,86 27/05/2020 13,73 26/05/2020 +0,13 +0,95%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN M&G dynamic allocation fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggend fonds M&G Dynamic Allocation heeft als doel om positieve totaalrendementen te bieden over periodes van drie jaar, op basis van een flexibel beheerde portefeuille van activa uit de hele wereld. Het kan beleggen in meerdere types van activa. Het kan bijzonder geconcentreerde posities houden in elk toegestaan type van activa, elke valuta, uit elk deel van de markt en uit de hele wereld. Het onderliggend fonds kan meer dan 35% beleggen in de effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de EER of andere landen die zijn vermeld in het prospectus van het onderliggend fonds. Een dergelijke blootstelling kan worden gecombineerd met het gebruik van derivaten om de doelstelling van het onderliggend fonds na te streven. Het kan gebruikmaken van derivaten voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden. Het staat de fondsbeheerder toe om eigen keuzes te maken bij beslissingen over welke beleggingen in het onderliggend fonds moeten worden gehouden.

Risicoklasse2: 3 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN M&G dynamic allocation fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund)

31/03/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Eurozone CDX 9,4
US Government 30Y 7,0
Topix index future 6,6
Portugal Government 6,2
Mexico Government 10Y 5,7
Kospi2 index future 5,0
US equity 5,0
FTSE 100 index future 4,7
UK Government 10Y -7,2
Germany Government -11,1
Valutaverdeling in %
EUR 80,3
MXN 8,0
GBP 4,8
IDR 3,4
USD 2,7
TRY 2,0
ZAR 2,0
KRW 1,9
INR 1,7
Andere -6,7
Verdeling naar soort belegging in %
Obligaties 54,5
Aandelen 51,5

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund)

Beheerder: M&G Luxembourg S.A. 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 16/01/2018
Netto activa: --
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN M&G dynamic allocation fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).