NN M&G optimal income fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN M&G optimal income fund 18,47 27/05/2020 18,36 26/05/2020 +0,11 +0,60%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN M&G optimal income fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Dit onderliggend fonds kan eveneens beleggen, zonder beperking, in volgende types van activa: andere fondsen, bedrijfsaandelen, contanten en derivaten (die vóór afdekkingsdoeleinden kunnen worden gebruikt). Dit onderliggend fonds kan meer dan 35% beleggen in de effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de EER of andere landen die zijn vermeld in het prospectus van het onderliggend fonds. Een dergelijke blootstelling kan worden gecombineerd met
het gebruik van derivaten om de doelstelling van het onderliggend fonds na te streven.

Risicoklasse2: 2 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN M&G optimal income fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (M&G (L) Optimal Income Fund)

30/04/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Microsoft Corp 3,6
Altria Group Inc 2,7
Anheuser - Busch Inbev NV 2,1
ATandT INC 1,9
LEGAL and GENERAL GROUP PLC 1,3
Aviva 1,2
Bayer A.G. 1,2
Electricite de france 1,1
Deutsche Telekom 1,0
VODAFONE GROUP PLC 1,0
Verdeling naar soort belegging in %
Obligaties 88,4
Aandelen 3,2
Liquiditeiten 2,1

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (M&G (L) Optimal Income Fund)

Beheerder: M&G Luxembourg S.A. 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 07/09/2018
Netto activa: --
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN M&G optimal income fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).