NN Invesco pan european equity fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Invesco pan european equity fund 17,35 21/08/2019 17,27 20/08/2019 +0,08 +0,46%

21/08/2019 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Invesco pan european equity fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggend fonds Invesco Pan European Equity streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een portefeuille bestaande uit Europese bedrijven met de nadruk op grote bedrijven. Minstens 70% van het totale vermogen van het onderliggend fonds zal worden belegd in aandelen of aan aandelen gerelateerde instrumenten van bedrijven die hun hoofdzetel hebben in een Europees land, of die hun hoofdzetel hebben buiten Europa, maar voornamelijk actief zijn in Europa, of holdings waarvan de belangen voornamelijk belegd worden in bedrijven die hun hoofdzetel hebben in een Europees land. De regioverdeling van het onderliggend fonds ligt niet vast; het hanteert flexibele wegingen. De aandelenselectie gebeurt op basis van de economische vooruitzichten van de individuele ondernemingen en het algemeen ondernemersklimaat. Tot 30% van de totale activa van het onderliggend fonds kan worden belegd in contanten en equivalenten van contanten, geldmarktinstrumenten, aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door bedrijven of andere entiteiten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen, of schuldpapier van wereldwijde emittenten.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Invesco pan european equity fund)

Koersgrafiek

21/08/2019 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Invesco Funds Pan European Fund-A A)

28/02/2019 Bron: vwd group

Sectorverdeling in %
Financiële instellingen 23,8
Energie 16,3
Ind. ondernemingen 14,8
Materialen 10,1
Telecomdiensten 8,9
Informatietechnologie 7,9
Gezondheidszorg 7,1
Overige 6,4
Niet duurzame consumptiegoederen 4,8
Grootste belangen in %
BP PLC 3,6
Roche Holding 2,8
Deutsche Post 2,4
Royal Dutch Shell -A- 2,4
BAYER AG 2,3
Michelin 2,3
Orange 2,3
Royal Bank of Scotland Group PLC 2,3
TOTAL SA 2,3
UPM-Kymmene -DE- 2,3
Geografische verdeling in %
Verenigd Koninkrijk 29,8
Frankrijk 18,8
Duitsland 10,0
Overige 9,6
Italië 7,6
Zwitserland 6,6
Finland 6,3
Spanje 6,0
Nederland 5,3

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Invesco Funds Pan European Fund-A A)

Beheerder: Invesco Management S.A. 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 02/01/1991
Netto activa: EUR 531,5 miljoen (per 31/7/2019)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Invesco pan european equity fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).