NN Invesco pan european equity fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Invesco pan european equity fund 15,24 27/05/2020 14,96 26/05/2020 +0,28 +1,87%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Invesco pan european equity fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggend fonds Invesco Pan European Equity streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een portefeuille bestaande uit Europese bedrijven met de nadruk op grote bedrijven. Minstens 70% van het totale vermogen van het onderliggend fonds zal worden belegd in aandelen of aan aandelen gerelateerde instrumenten van bedrijven die hun hoofdzetel hebben in een Europees land, of die hun hoofdzetel hebben buiten Europa, maar voornamelijk actief zijn in Europa, of holdings waarvan de belangen voornamelijk belegd worden in bedrijven die hun hoofdzetel hebben in een Europees land. De regioverdeling van het onderliggend fonds ligt niet vast; het hanteert flexibele wegingen. De aandelenselectie gebeurt op basis van de economische vooruitzichten van de individuele ondernemingen en het algemeen ondernemersklimaat. Tot 30% van de totale activa van het onderliggend fonds kan worden belegd in contanten en equivalenten van contanten, geldmarktinstrumenten, aandelen en aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door bedrijven of andere entiteiten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen, of schuldpapier van wereldwijde emittenten.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Invesco pan european equity fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Invesco Funds Pan European Fund-A A)

29/02/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 3,9
Roche Holding 3,6
BP PLC 2,9
BAE Systems plc 2,7
UPM-Kymmene -DE- 2,6
Cap Gemini 2,4
Bayer A.G. 2,3
Carrefour 2,3
Deutsche Post 2,3
Sap Se 2,3
Geografische verdeling in %
Verenigd Koninkrijk 26,7
Frankrijk 20,4
Overige 15,1
Duitsland 8,9
Italië 8,1
Nederland 5,6
Zwitserland 5,1
Finland 5,0
Spanje 5,0
Sectorverdeling in %
Financiële instellingen 19,1
Ind. ondernemingen 15,0
Energie 14,9
Gezondheidszorg 11,4
Materialen 10,0
Overige 9,5
Telecomdiensten 9,2
Informatietechnologie 5,8
Niet duurzame consumptiegoederen 5,1

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Invesco Funds Pan European Fund-A A)

Beheerder: Invesco Management S.A. 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 02/01/1991
Netto activa: EUR 330,1 miljoen (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Invesco pan european equity fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).