NN Fidelity world fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Fidelity world fund 12,07 18/04/2019 12,03 17/04/2019 +0,04 +0,33%

18/04/2019 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Fidelity world fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggend fonds Fidelity FUnds – World Fund investeert minstens 70% in aandelen van ondernemingen over de hele wereld. Het is, bij de selectie van bedrijven, niet onderhevig aan beperkingen wat regio, sector of grootte betreft. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. Het onderliggend fonds is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het onderliggend fonds. Het kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.

Risicoklasse2: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Fidelity world fund)

Koersgrafiek

18/04/2019 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Fidelity Funds World Fund A)

31/10/2018 Bron: vwd group

Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 57,9
Japan 8,8
Verenigd Koninkrijk 6,3
Duitsland 5,2
Frankrijk 4,2
Nederland 4,1
Hong Kong 2,4
Denemarken 2,1
Overige 1,6
Israël 1,3
Grootste belangen in %
Alphabet Inc A 3,1
Royal Dutch Shell -A- 3,1
Microsoft Corp 2,9
APPLE INC 2,6
Exelon Corp 2,5
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 2,4
MERCK and CO. INC. 2,1
HCA Holdings Inc 2,0
Airbus Group 1,8
Cigna 1,8
Sectorverdeling in %
Informatietechnologie 17,7
Gezondheidszorg 16,0
Financiële instellingen 15,8
Energie 8,8
Telecomdiensten 8,4
Ind. ondernemingen 7,9
Consumer Discretionary 7,8
Nutsvoorzieningen 4,4
Materialen 3,2
Vastgoed 2,9

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Fidelity Funds World Fund A)

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 10/08/2015
Netto activa: EUR 294,8 miljoen (per 31/3/2019)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Fidelity world fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).