NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund

Actuele koers van het interne fonds

Compartiment huidige eenheids-
waarde
(€)
datum huidige eenheids-
waarde
slotkoers
vorige dag
(€)
datum vorige eenheids-
waarde
verschil
(€)
verschil
(%)
NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund 138,09 27/05/2020 139,62 26/05/2020 -1,53 -1,10%

27/05/2020 Bron: vwd group

Evolutie van de netto inventariswaarde van het interne fonds (NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund)3

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      

Investeringsdoel en -beleid — overzicht1

Het onderliggend fonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT heeft als objectief om interessante waardetoename te genereren, rekening houden met het beleggingsrisico. Haar beleggingsstrategie is gebaseerd op een fundamentele analyse van de globale financiële markten. Het belegt haar vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito's. Maximaal 20% van het nettofondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het fonds. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het fonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogenswaarden ("derivaten").

Risicoklasse2: 3 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)

1
2
3
4
5
6
7
Laag
Gemiddeld
Hoog

Koers van het interne fonds (NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund)

Koersgrafiek

27/05/2020 Bron: vwd group

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT)

30/04/2020 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Nestle nom. 5,3
Unilever 4,6
Barrick Gold Corp 4,2
Reckitt Benckiser 4,1
Philip Morris International Inc 4,0
3M Co 3,0
Berkshire Hathaway Inc-cl B 3,0
facebook inc 2,9
Alphabet Inc A 2,9
BASF SE 2,7
Valutaverdeling in %
EUR 47,8
USD 33,1
CHF 7,8
GBP 6,2
DKK 2,3
JPY 1,1
HKD 1,0
INR 0,5
CAD 0,2
Sectorverdeling in %
Voeding, dranken en tabak 16,4
Materialen 13,2
Media 12,4
Huishoud. & pers. Prod. 11,9
Kapitaalgoederen 10,0
Farmacie, Biotech. & Life Sc. 9,6
Software & diensten 4,8
Verschillende financiele diensten 4,1
Telecomdiensten 3,8
Detailhandel 3,8

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT)

Beheerder: Flossbach von Storch Invest S.A. 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 03/04/2014
Netto activa: EUR 1,660 miljard (per 30/4/2020)
Documenten:

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv 
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

1 Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het “Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

2 De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: https://www.nn.be/nl/fondsenoverzicht/nn/fondsen.

3 De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks of instapkosten ingehouden door NN. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).