« terug

Multipartner SICAV RobecoSAM Smart Materials Fund B

237,15
-0,60 (-0,25%)
LU0175575991

Prestatie van het fonds

Kenmerken

Activaspreiding Aandelen
Categorie Aandelen Wereldwijd Materialen
Regio Wereldwijd
Munt van notering EUR

Fondsvermogen 81.005.629 EUR
ISIN LU0175575991
Oprichtingsdatum 9-11-1999
Frequentie notering dagelijks

Benchmark

Benchmark volgens prospectus MSCI World Index TR net

Doelstellingen

Doelstellingen en beleggingsbeleid De doelstelling van het subfonds ("fonds") is vermogensgroei op lange termijn te realiseren. Daartoe belegt het fonds in aandelen van ondernemingen wereldwijd (met inbegrip van opkomende landen) in de sector grondstoffen, grondstofwinning- en verbruik, alsook innovatieve, alternatieve materialen. Het fonds belegt minstens 2/3 van zijn vermogen in aandelen van ondernemingen wereldwijd die technologie, producten en diensten met betrekking tot de ontginning en het efficiënt verbruik van grondstoffen aanbieden. Het fonds kan in ruime mate liquide middelen (tot 49%) aanhouden. Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken en voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen. Het gebruik van dergelijke complexe financiële instrumenten is daarbij beperkt tot maximaal 40%. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het fonds richt zich niettemin op een referentie-index die de mondiale aandelenmarkt representeert. Het fonds is echter vrij in de keuze van de ondernemingen waarin het wenst te beleggen. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het fonds kent verschillende aandelencategorieën. Deze kunnen verschillen voor wat betreft de hoogte van de vergoedingen, de valuta en de aanwending van de opbrengsten. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen.

Rating

Rating 5 Diamonds
Categorie Aandelen Wereldwijd Materialen
Rating per 30-6-2020

Risico SRRI

1
2
3
4
5
6
7
laag
gemiddeld
hoog

Risico

Volatiliteit (3 jaar) 19,06
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,09

Rendementen

sinds 1-1-2020 -5,34%
1 Jaar -0,16%
2 jaar (geannualiseerd) -2,61%
3 jaar (geannualiseerd) +1,17%
5 jaar (geannualiseerd) +5,81%
10 jaar (geannualiseerd) +8,70%

Kosten

Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten 1,50%
Lopende kosten 1,85% (10-2-2020)

Contactinformatie

Beheervennootschap GAM (Luxembourg) S.A.
Straat Grand-Rue 25
Plaats Luxemburg
Url www.gam.com