« terug

JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund A GBP

16,66
-0,54 (-3,14%)
geen rating
LU0281483486

Prestatie van het fonds

Kenmerken

Activaspreiding Aandelen
Categorie Aandelen Verenigde Staten
Regio Verenigde Staten
Munt van notering GBP

Fondsvermogen 2.010.000 GBP
ISIN LU0281483486
Oprichtingsdatum 23-5-2014
Frequentie notering dagelijks

Benchmark

Benchmark volgens prospectus S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Doelstellingen

Ten minste 67% van het vermogen van het SubFonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij met behulp van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in Canadese bedrijven. Om het rendement van de beleggingen te verhogen, maakt het SubFonds gebruik van een 130/30-strategie, waarbij effecten worden gekocht die ondergewaardeerd of aantrekkelijk worden geacht, en waarbij effecten die overgewaardeerd of minder aantrekkelijk worden geacht, 'short' worden verkocht. Daarbij maakt het zo nodig gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds houdt normaliter voor circa 130% van zijn nettovermogen long-posities aan, en voor circa 30% van zijn nettovermogen short-posities (wat wordt bereikt door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten) maar afhankelijk van de marktomstandigheden kan het van deze streefcijfers afwijken. Het Sub-Fonds maakt gebruik van een beleggingsproces dat is gebaseerd op een fundamentele analyse van bedrijven en hun toekomstige winsten en kasstromen door een onderzoeksteam van sectorspecialisten. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het SubFonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de Amerikaanse dollar, maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden; de valutapositie kan worden afgedekt

Rating

Rating Geen Diamond berekening
Categorie Aandelen Verenigde Staten
Rating per 29-2-2020

Risico SRRI

1
2
3
4
5
6
7
laag
gemiddeld
hoog

Risico

Volatiliteit (3 jaar) 17,48
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,17

Rendementen

sinds 1-1-2020 -18,41%
1 Jaar -7,69%
2 jaar (geannualiseerd) +4,25%
3 jaar (geannualiseerd) +1,33%
5 jaar (geannualiseerd) +3,52%
10 jaar (geannualiseerd) +10,52%

Kosten

Instapkosten (max.) 5,00%
Uitstapkosten 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten 1,50%
Lopende kosten 1,80% (25-11-2018)

Contactinformatie

Beheervennootschap JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
Url www.jpmorganassetmanagement.lu