« terug

Add Value Fund N.V.

55,41
+0,11 (+0,20%)
NL0009388743

Prestatie van het fonds

Kenmerken

Activaspreiding Aandelen
Categorie Aandelen Nederland SmallCap
Regio Nederland
Munt van notering EUR

Fondsvermogen 98.343.260 EUR
ISIN NL0009388743
Oprichtingsdatum 1-2-2007
Frequentie notering dagelijks

Benchmark

Benchmark volgens prospectus Geen

Doelstellingen

Het Add Value Fund (het “Fonds”) belegt uitsluitend in beursgenoteerde Nederlandse kleine- en middelgrote ondernemingen, de zogenaamde small- en midcaps met een beurswaarde van minimaal € 20 miljoen en ten hoogste € 7,5 miljard. De ondernemingen zijn genoteerd op NYSE Euronext te Amsterdam of een ander erkend handelsplatform. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of andere beleggingsfondsen.Ten aanzien van ondernemingen waarvan de aandelen op enig moment promoveren van de Amsterdam Midkap-index naar de AEX-index, geldt dat indien het Fonds een positie in een dergelijke onderneming houdt vóór de promotie naar de AEX-index, zij gerechtigd is deze positie te beheren als elke andere positie uit de portefeuille. De Beheerder voert een actief beleggingsbeleid en hanteert daarbij geen benchmark. Dit beleid steunt op zelfstandige research naar de ondernemingen uit het beleggingsuniversum. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de research van derden om tot een optimaal mogelijke oordeelsvorming te komen. Het rendement van het Fonds kan door de gekozen beleggingsstrategie niet direct tegen een index worden afgezet. Slechts in incidentele gevallen wordt gebruikt gemaakt van derivaten. Het Fonds neemt geen short posities in en leent evenmin (delen van) aandelenposities uit aan derden.Het gebruik van effectenkrediet tot een maximum van 20% van het belegd vermogen blijft beperkt tot die situaties waarin voor een korte periode overbruggingskrediet benodigd is. Wel kan besloten worden, afhankelijk van de beleggingsvisie, een deel, tot een maximum van 75% van het vermogen in liquide middelen aan te houden.

Rating

Rating 1 Diamond
Categorie Aandelen Nederland SmallCap
Rating per 31-8-2018

Risico SRRI

1
2
3
4
5
6
7
laag
gemiddeld
hoog

Risico

Volatiliteit (3 jaar) 19,33
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,18

Rendementen

sinds 1-1-2020 -2,73%
1 Jaar +3,27%
2 jaar (geannualiseerd) +3,62%
3 jaar (geannualiseerd) +2,31%
5 jaar (geannualiseerd) +7,94%
10 jaar (geannualiseerd) +11,33%

Kosten

Instapkosten (max.) 0,50%
Uitstapkosten 0,50%
Jaarlijkse beheerskosten 1,75%
Lopende kosten 1,94% (31-5-2019)

Contactinformatie

Beheervennootschap Add Value Fund Management B.V.
Straat Johannes Vermeerstraat 14
Plaats Amsterdam
Url www.addvaluefund.nl