Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0015000MH9

Datum: 31-1-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Toezicht & Vergunning

a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 11,11

17-4-2024

Vorige koers: € 11,10

16-4-2024

Verschil: +0,01

Doelstelling

Het beleid van het ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds is erop gericht om op langere termijn een totaalrendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de benchmark (vergelijkingsmaatstaf) van de onderliggende beleggingsinstelling(en). Het Subfonds volgt een marktgewogen index van in euro’s genoteerde inflatiegeïndexeerde investment grade staatsobligaties met een rating van minimaal BBB-, met een looptijd van minimaal één jaar en maximaal 10 jaar. Het fonds wordt passief beheerd. De SFDR-classificatie voor dit fonds is artikel 8.

Rendement per kalenderjaar

2023 +4,29%
2022 -3,32%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand +0,58%
YTD -1,27%
1 jaar +0,89%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
15-2-2022
-0,21%
Peildatum 31-3-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 29.454.968,07 (31-3-2024)
Aantal aandelen 2.659.011,53 (31-3-2024)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,20%
Uitstapvergoeding 0,00%
Lopende Kosten Factor 0,15%

Let op!