Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds D

Ook bekend als:

  • ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds D (A-unit)

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0015000O40

Datum: 31-3-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Toezicht & Vergunning

a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 37,13

13-6-2024

Vorige koers: € 36,92

12-6-2024

Verschil: +0,20

Doelstelling

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds wordt ondersteund door een beleggingsstrategie waarin de nadruk ligt op bedrijven met een hoog kwaliteitskarakter. Door het verankeren van duurzaamheid en rentmeesterschap in de managementstrategie, leveren deze bedrijven op de lange termijn meer economische en maatschappelijke waarde en een lager risico op voor aandeelhouders en de wereld waarin wij leven. Met andere woorden, duurzaamheid en rendement liggen binnen onze beleggingsstrategie in elkaars verlengde. Voordat het fonds de selecties doorvoert, past het fonds in algemene zin uitsluitingen toe op het universum beursgenoteerde aandelen voor bedrijven die niet voldoen aan de minimale vereisten in het SRI-beleid van ASR. Dit betreft onder meer bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten of controversiële wapens. Binnen de groep van niet-uitgesloten bedrijven is de beleggingsstrategie van het fonds tweeledig: (i) ca. 75% van het fonds (met een bandbreedte van 70-80%) wordt belegd volgens een actieve systematische strategie en (ii) de overige ca. 25% van het fonds (met een bandbreedte van 20-30%) wordt belegd volgens een actieve fundamentele strategie. Het duurzaamheidsbeleid van de Beheerder (SRI Policy, zie website van de Beheerder) vormt de basis voor het duurzaamheidsbeleid van dit Fonds. Door het toepassen van het duurzaamheidsbeleid en beleggingsstrategie verankert de Beheerder duurzaamheid in haar beleggingsproces. Het Fonds is als Artikel 8 geclassificeerd onder SFDR, wat betekent dat het ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Hierover leest u meer in Bijlage IV van het Informatie Memorandum.

Rendement per kalenderjaar

2023 -
2022 -8,49%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand -3,02%
YTD +6,76%
1 jaar -
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
15-2-2022
+17,22%
Peildatum 30-4-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 1.923.334.627,97 (30-4-2024)
Shareclassvermogen 206.387.000,72 (30-4-2024)
Aantal aandelen 5.863.806,78 (30-4-2024)
Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,15%
Uitstapvergoeding 0,15%
Lopende Kosten Factor 1,10%

Let op!