Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds B

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0015000A20

Datum: 31-1-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Factsheet

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 53,15

17-7-2023

Vorige koers: € 52,93

14-7-2023

Verschil: +0,22

Doelstelling

Het ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds belegt in een gespreide portefeuille van grote en middelgrote bedrijven die in de Verenigde Staten en/of Canada genoteerd zijn.

Het duurzaamheidsbeleid van de Beheerder (SRI Policy, zie website van de Beheerder) vormt de basis voor het duurzaamheidsbeleid van dit Fonds. Door het toepassen van het duurzaamheidsbeleid en beleggingsstrategie verankert de Beheerder duurzaamheid in haar beleggingsproces. Het Fonds is als Artikel 8 geclassificeerd onder SFDR, wat betekent dat het ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Hierover leest u meer in Bijlage IV van het Informatie Memorandum.

Op basis van dit beleid streeft het Fonds naar het financiële doel om met een beperkte afwijking op de lange termijn een beter rendement te behalen dan de MSCI USA Net Total Return EUR Index tegen een lager risico. Daarnaast streeft het Fonds met haar duurzame beleggingsdoelstelling naar een vermindering van koolstofemissies en het stimuleren van de energietransitie door de CO2-intensiteit van de portefeuille per 2030 met 50% te reduceren (met 2017 als basisjaar) en per 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze doelstelling is in lijn met de doelstelling uit het Parijs Akkoord om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden en te streven naar een 1,5 graden opwarming van de aarde per 2050. Het fonds wordt actief beheerd.

Rendement per kalenderjaar

2023 +13,65%
2022 -16,44%
2021 +13,21%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand -
YTD -
1 jaar +8,19%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
12-7-2021
+2,71%
Peildatum 31-1-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 2.853.182.448,72 (31-1-2024)
Shareclassvermogen 5,70 (31-1-2024)
Aantal aandelen 0,00 (31-1-2024)
Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,10%
Uitstapvergoeding 0,10%

Let op!