« Terug naar zoeken

ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA Fonds

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0013019268

Documenten

Factsheet

Essentiële Beleggersinformatie

Prospectus

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 12.136,73

30-6-2022

Vorige koers: € 12.136,73

29-6-2022

Verschil: 0,00

Wethouders en andere politieke ambtsdragers

De wet APPA regelt het pensioen en de sociale zekerheid van ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, gedeputeerden bij provincies, commissarissen van de koning, leden en (parttime) voorzitter van het dagelijkse bestuur van een waterschap.

Duurzaamheid

Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen het duurzaamheidsbeleid van de Beheerder wordt toegepast. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.

Strikte eisen

De APPA stelt strikte eisen aan hoe gemeenten en andere overheden pensioengelden horen weg te zetten. Zo stelt deze wet bijvoorbeeld dat gemeenten eigen risicodragers zijn als het gaat om het uitkeren van opgebouwde pensioenen. Bij pensioenopbouw staat zekerheid voorop. Daarom geldt naast de APPA ook de Wet fido, waarin is vastgelegd aan welke eisen de pensioenopbouw moet voldoen.

Unieke oplossing

Samen met VNG Verzekeringen maakte a.s.r. vermogensbeheer speciaal voor de APPA een unieke oplossing: het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – APPA fonds. In dit fonds worden de afzonderlijke pensioenbedragen van de deelnemers samengevoegd in een zogenaamde ‘pool’. Gepoold beleggen biedt grote voordelen door schaalvergroting en optimale spreiding.

Flexibele pensioenopbouw

Met het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – APPA fonds heeft u optimale flexibiliteit. Zo kunt u kosteloos inleggen wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld als er nieuwe wethouders worden aangesteld. U kunt maandelijks zonder kosten gelden onttrekken.

Goed renderend

Streven bij het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – APPA fonds is een zo hoog mogelijk rendement op lange termijn. Het fonds belegt in zeer betrouwbare vastrentende waarden conform de Wet fido. De beleggingen worden afgestemd op de pensioenverplichtingen van de deelnemers. En de kosten liggen op een laag niveau. Het fonds wordt actief beheerd. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een benchmark.

Rendement per kalenderjaar

2021 -1,65%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand -0,75%
YTD -6,49%
1 jaar -7,26%
3 jaar gem. -2,42%
5 jaar gem. -1,57%
Sinds start
2-1-2017
+1,33%
Peildatum 31-5-2022
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 24.055.353,46 (31-5-2022)
Aantal aandelen 1.941,71 (31-5-2022)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar wekelijks
Instapvergoeding 0,10%
Uitstapvergoeding 0,10%

Let op!