Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR ESG IndexPlus Euro Bedrijfsobligatie Fonds A

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0013423197

Datum: 31-3-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Factsheet

Essentiële-informatiedocument

Prospectus

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 44,42

13-6-2024

Vorige koers: € 44,28

12-6-2024

Verschil: +0,14

Doelstelling

Het ASR ESG IndexPlus Euro Bedrijfsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit (investment grade, middellange termijn rating van minimaal Baa3 of BBB-). Bij de selectie van obligaties wordt een lange termijn horizon gebruikt en staat het voorkomen van faillissementen voorop. Het beleid van het ASR ESG IndexPlus Euro Bedrijfsobligatie Fonds is gericht op het realiseren van premies voor debiteurenrisico (zogenaamde credit spreads) als bron van extra rendement. De benchmark voor dit fonds is de iBoxx EUR Corporates Index (Bloomberg ticker; QW5A). De iBoxx EUR Corporates Index bestaat uit in Euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Dit houdt in dat het relatief grote, liquide leningen betreft met een relatief hoge kredietwaardigheid. De iBoxx EUR Corporates Index is een veel gehanteerde graadmeter voor portefeuilles met in euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Het fonds wordt actief beheerd.

Duurzaamheid

Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen een duurzaamheidsbeleid van de Beheerder wordt toegepast, welke aangevuld wordt door richtlijnen die zorgen dat de portefeuille altijd een sterk ESG-profiel heeft. Hiertoe wordt in het selectiebeleid van de obligaties rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven voor duurzaamheid. Ondernemingen die hier niet aan voldoen worden uitgesloten. Dit betreft bijvoorbeeld producenten van controversiële of offensieve wapens, nucleaire energie, tabak en de gokindustrie. Waar wij dit nodig vinden gaan we de dialoog aan met bedrijven waarin we (willen) beleggen om op die manier hun beleid te beïnvloeden. Ook eisen wij dat bedrijven voldoen aan internationale conventies op het gebied mensen- en arbeidsrechten. Dit geeft het onderscheidend karakter weer van het fonds. Meer informatie vindt u in Supplement II van het prospectus.

Rendement per kalenderjaar

2023 +8,01%
2022 -14,20%
2021 -1,14%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand -0,76%
YTD -0,35%
1 jaar +5,10%
3 jaar gem. -2,75%
5 jaar gem. -
Sinds start
19-10-2020
-2,24%
Peildatum 30-4-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 70.179.761,60 (30-4-2024)
Shareclassvermogen 11.178.525,33 (30-4-2024)
Aantal aandelen 249.003,98 (30-4-2024)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,30%
Uitstapvergoeding 0,00%

Let op!