Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+ Jaar

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0013995194

Datum: 31-3-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Toezicht & Vergunning

ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van het ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+ en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat het ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+ een zogeheten ‘unit-linked’ fonds is, valt het fonds niet onder toezicht van de AFM en is er geen vergunningsplicht. Dit komt omdat het de verzekeraar is die belegt en niet de werknemer zelf.

Kostenstructuur

Indien via een verzekeringsproduct of een ander product dat in het fonds belegt, wordt geparticipeerd, wordt geadviseerd de voorwaarden van dat product en in het bijzonder de kosten daarvan te raadplegen.

Morningstar factsheet

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 31,15

18-7-2024

Vorige koers: € 31,17

17-7-2024

Verschil: -0,02

Doelstelling

De doelstelling van het ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+ Jaar is een belegging te bieden in een gediversifieerde portefeuille Investment Grade vastrentende titels en instrumenten met lange looptijden, voornamelijk uitgegeven door overheden en gedenomineerd in euro. De benchmark is de Bank of America / Merrill Lynch 20+ Year AAA-AA Euro Government Index. Het beleggingsbeleid is erop gericht om over een drie-jaars periode een targetrendement te behalen dat minimaal gelijk is aan het rendement van de vastgestelde representatieve maatstaf (benchmark), na aftrek van alle van toepassing zijnde kosten. Het fonds wordt gemanaged met inachtneming van het ESG-beleid opgesteld door de Beheerder.

Rendement per kalenderjaar

2023 +7,63%
2022 -38,86%
2021 -9,45%
2020 +13,77%
Bron: ASR

Toelichting bij de rendementen

  • YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.

  • 3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.

  • Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".

  • Datum = Peildatum ultimo maand.

Fondsprestatie

1 maand -1,14%
YTD -7,70%
1 jaar -1,81%
3 jaar gem. -14,64%
5 jaar gem. -
Sinds start
25-11-2019
-10,66%
Peildatum 31-5-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 161.927.117,74 (31-5-2024)
Aantal aandelen 5.337.459,17 (31-5-2024)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,10%
Uitstapvergoeding 0,10%
Lopende Kosten Factor 0,20%

Let op!