Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds B

Ook bekend als:

  • ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds B (A-unit)

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012294185

Datum: 31-3-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Morningstar Factsheet

Factsheet

Prospectus

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 48,06

18-7-2024

Vorige koers: € 48,00

17-7-2024

Verschil: +0,05

Doelstelling

Het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen zoals staats gerelateerde obligaties, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit, ook wel “investment grade” genoemd. Deze instrumenten staan genoteerd aan beurzen in landen die tot de Eurozone worden gerekend. Het fonds streeft een duurzame beleggingsdoelstelling na en optimaliseert de portefeuille langs de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door beperkt, risico gecontroleerd, af te wijken van de benchmark, streeft het fonds een lange termijn performance na dat minimaal gelijk is aan de benchmark na aftrek van kosten. De benchmark van het fonds is een samengestelde benchmark van Bank of America (“BofA”) Merrill Lynch bestaande uit 85% AAA-A Euro Government Index en 15% BBB Euro Government Index. De BofA Merrill Lynch benchmark bestaat uit in Euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Dit houdt in dat het relatief grote, liquide leningen betreft met een relatief hoge kredietwaardigheid. De BofA Merrill Lynch is een veel gehanteerde graadmeter voor portefeuilles met in euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Het fonds wordt actief beheerd.

Duurzaamheid

Het fonds heeft tot doel minimaal 10% van de portefeuille te beleggen in Green Bonds, die voldoen aan de daarvoor gehanteerde standaarden en richtlijnen. Daarnaast dient de gewogen gemiddelde SDG-score van de beleggingen van het Subfonds zich in de top 10% van de SDG-Index, uitgegeven door de Bertelsmann Stiftung, (de SDG-Index) te bevinden. Deze Sustainable Development Goals (‘SDG’) Index geeft een periodieke rangschikking van landen en hun prestaties op de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.

Meer informatie over hoe het fonds milieu en sociale kenmerken promoot vindt u in Supplement III van het prospectus.

Rendement per kalenderjaar

2023 +7,06%
2022 -18,20%
2020 +5,26%
2019 +6,81%
Bron: ASR

Toelichting bij de rendementen

  • YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.

  • 3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.

  • Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".

  • Datum = Peildatum ultimo maand.

Fondsprestatie

1 maand -0,12%
YTD -2,08%
1 jaar +2,15%
3 jaar gem. -4,99%
5 jaar gem. -2,10%
Sinds start
22-11-2018
-1,14%
Peildatum 31-5-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 850.072.190,84 (31-5-2024)
Shareclassvermogen 54.037.932,68 (31-5-2024)
Aantal aandelen 1.144.521,16 (31-5-2024)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,15%
Uitstapvergoeding 0,00%
Lopende Kosten Factor 0,20%

Let op!