« Terug naar zoeken

ASR Amerika Aandelen Basisfonds

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012645188

Documenten

Morningstar Factsheet

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 92,42

10-5-2021

Vorige koers: € 93,53

7-5-2021

Verschil: -1,12

Doelstelling

De doelstelling van het ASR Amerika Aandelen Basisfonds is een belegging te bieden in een goed gediversifieerde portefeuille van (middel-)grote Amerikaanse ondernemingen, die genoteerd zijn aan aandelenbeurzen in de Verenigde Staten en/of Canada. De strategie richt zich op een lange termijn aanpak welke wordt omschreven als ‘verantwoord Index plus’. De benchmark is de MSCI US (Net Total Return, hier inclusief netto dividendresultaat) index. De aanpak rust op drie pijlers. Het eerste uitgangspunt is een goede spreiding binnen de portefeuille over de verschillende sectoren en individuele aandelen. Hiertoe wordt voor circa 75% van het fonds passief belegd in bovengenoemde index. Het tweede uitgangspunt is dat met de resterende circa 25% van het belegd vermogen, 30 tot 50 aandelen van hoge kwaliteitsondernemingen worden geselecteerd. In de beoordeling van de kwaliteit van een onderneming is naast de concurrentiepositie, de winstgevendheid, en een gezonde balans ook van groot belang hoe een onderneming omgaat met lange termijn ESG risico’s en kansen. Het derde uitgangspunt is dan ook dat het ESG profiel van de portefeuille beter is dan dat van de benchmark index. Dat wordt enerzijds gerealiseerd door bovengenoemde selectie van hoge kwaliteitsondernemingen en anderzijds door het uitsluiten van ondernemingen waarvan de activiteiten als maatschappelijk onverantwoord worden beoordeeld. De portefeuille wordt gekenmerkt door een hoger verwacht rendement en een lager risicoprofiel in vergelijking met de benchmark. Kortom het fonds wordt op een geheel maatschappelijk verantwoorde manier samengesteld conform het duurzaamheidsbeleid van ASR Nederland.

Rendement per kalenderjaar

2020 +12,60%
2019 +34,99%
2018 +1,43%
2017 -
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand +7,45%
3 maanden +9,96%
6 maanden +19,09%
YTD +9,96%
1 jaar +48,74%
3 jaar gem. +20,27%
5 jaar gem. -
Sinds start
29-9-2017
+18,57%
Peildatum 31-3-2021
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 2.021.610.218,44 (31-3-2021)
Aantal aandelen 22.276.770,00 (31-3-2021)
Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,20%
Uitstapvergoeding 0,20%

Let op!