« Terug naar zoeken

BNP Paribas Easy MSCI Pacific Ex Japan Ex CW Track Privilege

Beheerder: BNP Paribas Asset Management

ISIN: LU1291105895

Documenten

Documentatie van dit fonds is beschikbaar op de website van BNP Paribas Asset Management.

Bezoek de website van de externe vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management.

Morningstar factsheet

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 2.130,17

7-5-2021

Vorige koers: € 2.120,83

6-5-2021

Verschil: +9,33

Doelstelling

Het subfonds mag niet meer dan 10% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen of deelnemingsrechten uitgegeven door ICBE’s of andere ICB’s.Het subfonds zal blootstelling verkrijgen aan aandelen uitgegeven in de regio Azië-Pacific, met uitsluiting van Japan, door ten minste 90% van zijn vermogen te beleggen in: - aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de index, en/of - aan aandelen verwante effecten waarvan de onderliggende activa zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de index. Het resterende vermogen kan worden belegd in andere aandelen en aan aandelen verwante effecten dan degene die zijn vermeld in het kernbeleid, in geldmarktinstrumenten, contanten, futures en termijncontracten. Synthetische replicatie Het subfonds kan een blootstelling opbouwen aan aandelen die zijn uitgegeven in de regio Azië-Pacific, met uitsluiting van Japan, op twee manieren: - Het subfonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in schuldbewijzen met vaste of vlottende rente (obligaties of geldmarktinstrumenten), contanten of kortlopende deposito’s. De blootstelling aan de index wordt verkregen via beleggingen in aan de index gekoppelde derivaten zoals swaps (bijv. indexswaps), opties, futures en termijncontracten die aan de eerder vermelde index zijn gekoppeld, op een gereglementeerde markt of over-the-counter. Meer specifiek kan het subfonds indexswapcontracten aangaan waarbij een vlottende rente wordt geruild tegen het rendement van de index. Hoe dan ook zou het gebruik van derivaten niet mogen leiden tot een hefboomeffect, aangezien de maximale verbintenis die uit deze instrumenten en contracten voortvloeit, nooit meer zal bedragen dan de intrinsieke waarde van het subfonds.

Rendement per kalenderjaar

2020 -2,39%
2019 +20,34%
2018 -5,93%
2017 +10,22%
2016 +10,77%
Bron: Infront

Fondsprestatie

1 maand +1,62%
3 maanden +5,72%
6 maanden +17,66%
YTD +11,99%
1 jaar +33,80%
3 jaar gem. +7,24%
5 jaar gem. +9,33%
Sinds start
19-2-2016
+169,00%
Peildatum 7-5-2021
Bron: Infront

Fondsgegevens

Fondsvermogen 11.797.428,92 (30-4-2021)
Aantal aandelen 5.598,51 (30-4-2021)
Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks

Let op!