« Terug naar zoeken

ASR FONDS Liquiditeitenfonds

Ook bekend als:

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: LU1049647701

Documenten

MMFR Rapportage

Factsheet

Essentiële Beleggersinformatie

Prospectus

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 49,65

6-12-2019

Vorige koers: € 49,65

5-12-2019

Verschil: 0,00

Wet- en regelgeving rondom beleggen is continue in beweging. Een recente wijziging is de verplichting voor beheerders van geldmarktfondsen om over een vergunning beschikken om een geldmarktfonds te mogen aanbieden. Dit volgt uit de Verordening Geldmarktfondsen, ofwel de Money Market Funds Regulation (MMFR). MMFR stelt aanvullende eisen aan onder meer het beleggingsbeleid van geldmarktfondsen en de activa waarin zij mogen beleggen. Deze verplichting geldt ook voor ASR FONDS Liquiditeitenfonds.

Doelstelling

Het vermogen wordt uitsluitend belegd in hoogwaardige kortlopende liquide activa, geldmarktinstrumenten zoals gedefinieerd in de MMF-verordening, participaties of aandelen van geldmarktfondsen en deposito's van kredietinstellingen uitgedrukt in euro en uitgegeven in verschillende landen. De beleggingen van het subfonds zijn geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in het subfonds verschilt van een belegging in deposito's omdat de waarde van het belegde vermogen in een geldmarktfonds onderhevig is aan schommelingen. Het subfonds is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het geldmarktfonds te garanderen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom is voor rekening van de aandeelhouders. Het ASR FONDS Liquiditeitenfonds wordt aangemerkt als een Standaard VNAV-geldmarktfonds.

Ingangsdatum MMFR

Op 17 oktober 2019 zal het ASR FONDS Liquiditeitenfonds onder de genoemde verordening vallen. Hiermee samenhangend zal een korte tradestop in werking treden vanaf 15 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019. Doordat de onderliggende beleggingsportefeuille per 17 oktober wijzigt zal de maandelijkse factsheet over de maand oktober 2019 niet gepubliceerd worden. De eerstvolgende factsheet zal over de maand november 2019 zijn en deze zal medio december 2019 gepubliceerd gaan worden.

Rendement per kalenderjaar

2018 -0,38%
2017 -0,26%
2016 -0,04%
2015 +0,08%

Fondsprestatie

1 maand -0,04%
3 maanden -0,10%
6 maanden -0,16%
YTD -0,28%
1 jaar -0,30%
3 jaar gem. -0,31%
5 jaar gem. -0,17%
Sinds start
12-6-2014
-0,70%

Fondsgegevens

Fondsvermogen 92.060.090,29 (31-10-2019)
Aantal aandelen 242.193,63 (31-10-2019)
Fondstype Liquiditeitenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks

Let op!