« Terug naar zoeken

ASR FONDS Liquiditeitenfonds

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: LU1049647701

Documenten

MMFR Rapportage

Factsheet

Essentiële Beleggersinformatie

Prospectus

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 49,49

9-7-2020

Vorige koers: € 49,49

8-7-2020

Verschil: 0,00

Wet- en regelgeving rondom beleggen is continue in beweging. Een recente wijziging is de verplichting voor beheerders van geldmarktfondsen om over een vergunning beschikken om een geldmarktfonds te mogen aanbieden. Dit volgt uit de Verordening Geldmarktfondsen, ofwel de Money Market Funds Regulation (MMFR). MMFR stelt aanvullende eisen aan onder meer het beleggingsbeleid van geldmarktfondsen en de activa waarin zij mogen beleggen. Deze verplichting geldt ook voor ASR FONDS Liquiditeitenfonds.

Doelstelling

Het vermogen wordt uitsluitend belegd in hoogwaardige kortlopende liquide activa, geldmarktinstrumenten zoals gedefinieerd in de MMF-verordening, participaties of aandelen van geldmarktfondsen en deposito's van kredietinstellingen uitgedrukt in euro en uitgegeven in verschillende landen. De beleggingen van het subfonds zijn geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in het subfonds verschilt van een belegging in deposito's omdat de waarde van het belegde vermogen in een geldmarktfonds onderhevig is aan schommelingen. Het subfonds is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het geldmarktfonds te garanderen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom is voor rekening van de aandeelhouders. Het ASR FONDS Liquiditeitenfonds wordt aangemerkt als een Standaard VNAV-geldmarktfonds.

Rendement per kalenderjaar

2019 -0,32%
2018 -0,38%
2017 -0,26%
2016 -0,04%

Fondsprestatie

1 maand -0,02%
3 maanden -0,14%
6 maanden -0,26%
YTD -0,22%
1 jaar -0,42%
3 jaar gem. -0,37%
5 jaar gem. -0,24%
Sinds start
12-6-2014
-0,96%

Fondsgegevens

Fondsvermogen 87.323.639,63 (31-5-2020)
Aantal aandelen 214.899,56 (31-5-2020)
Fondstype Liquiditeitenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks

Let op!