<< terug naar zoeken

Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)

Actuele NIW op 16/02/2018 USD 86,07
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 15/02/2018 USD -0,70 [-0,81%]
Prestatie van het fonds (EUR)
Rendementen
EUR USD
Sinds 1/01/2018 -0,30% +3,85%
3 maanden -5,17% +0,44%
6 maanden -6,53% -0,54%
1 jaar -23,50% -10,26%
3 jaar -24,06% -16,69%
5 jaar -21,79% -26,81%
10 jaar - -
Risico
Crelan productscore:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
SRRI:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Volatiliteit 5 jaar:
10,31
Sharpe Ratio 5 jaar:
-0,43
Kenmerken
ISIN:
LU0319687397
Munt:
USD
Type:
Distributie
Activaspreiding:
Gemengd
Categorie:
Hedge Funds/Absolute Return
Regio:
Niet van toepassing
Beheervennootschap:
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsvermogen:
USD 1.587.117,14 (16/02/2018)
Oprichtingsdatum:
3/12/2008
Frequentie notering:
dagelijks
Benchmark:
Geen
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
3 jaar
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,60%
Doelstelling

Het Compartiment streeft naar een rendement van 7 % per jaar min vergoedingen. Om die doelstelling te verwezenlijken, belegt het Compartiment in op een aandelenindex gebaseerde financiële derivaten teneinde munt te slaan uit de mate van op- en neerwaartse waardeschommelingen in de loop van de tijd ("volatiliteit") van de aandelenmarkten. De beleggingen zijn geconcentreerd in de eurozone (de landen die de euro volledig als hun nationale munteenheid hebben aangenomen), de Verenigde Staten en Azië. Naast derivaten zal het nettovermogen vooral in geldmarktinstrumenten belegd zijn. De beleggingsportefeuille is zo opgebouwd dat het Compartiment maximaal 5% risico loopt om meer dan 35% van zijn waarde te verliezen in de loop van één jaar. Uit het actieve beheer van dit Compartiment kunnen transactiekosten voortkomen die het rendement kunnen beïnvloeden. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld.

Cumulatieve Rendementen (EUR)
Periode EUR USD
YTD -0,30% +3,85%
1 jaar -23,50% -10,26%
2 jaar -27,85% -18,76%
3 jaar -24,06% -16,69%
5 jaar -21,79% -26,81%
10 jaar - -
Sinds start -12,33% -13,23%
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR USD
2 jaar -15,06% -9,87%
3 jaar -8,77% -5,90%
5 jaar -4,80% -6,05%
10 jaar - -
Sinds start -1,42% -1,53%
Rendementen per kwartaal (EUR)
Dividend
Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
27/09/2016 0,00 USD

Het brutodividend is onderworpen aan 30% roerende voorheffing.

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken