<< terug naar zoeken

CPR INVEST SILVER AGE - AE (D)

Actuele NIW op 18/07/2019 EUR 998,07
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 17/07/2019 EUR +0,57 [+0,06%]
In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +15,74%
1 jaar -0,62%
2 jaar +1,03%
3 jaar +4,92%
Sinds start (27/03/2015) +1,16%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Risico
SRRI:

Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

De voornaamste risico's voor het Feedercompartiment die niet zijn opgenomen in de indicator, zijn: Liquiditeitsrisico: dit is het risico dat een financiële markt, op een moment dat de verhandelde volumes laag zijn of er spanningen heersen op die markt, niet in staat is om de verkochte (of aangekochte) volumes aan te kunnen zonder dat de prijs van de activa aanzienlijk daalt (of stijgt). Tegenpartijrisico: dit is het risico van wanbetaling door een deelnemer aan de markt waarbij hij zijn verbintenissen met betrekking tot uw portefeuille niet kan nakomen. Het gebruik van financiële derivaten kan de capaciteit van uw portefeuille om de bewegingen van de markt te versterken, versterken of verminderen. Als een van deze risico's zich voordoet, kan de netto-inventariswaarde van uw Feedercompartiment dalen. Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar de sectie Risicoprofiel in het prospectus van dit Feedercompartiment. De voornaamste risico's voor het Feedercompartiment die niet zijn opgenomen in de indicator, zijn: Liquiditeitsrisico: dit is het risico dat een financiële markt, op een moment dat de verhandelde volumes laag zijn of er spanningen heersen op die markt, niet in staat is om de verkochte (of aangekochte) volumes aan te kunnen zonder dat de prijs van de activa aanzienlijk daalt (of stijgt). Tegenpartijrisico: dit is het risico van wanbetaling door een deelnemer aan de markt waarbij hij zijn verbintenissen met betrekking tot uw portefeuille niet kan nakomen. Het gebruik van financiële derivaten kan de capaciteit van uw portefeuille om de bewegingen van de markt te versterken, versterken of verminderen. Als een van deze risico's zich voordoet, kan de netto-inventariswaarde van uw Feedercompartiment dalen. Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar de sectie Risicoprofiel in het prospectus van dit Feedercompartiment. De voornaamste risico's voor het Feedercompartiment die niet zijn opgenomen in de indicator, zijn: Liquiditeitsrisico: dit is het risico dat een financiële markt, op een moment dat de verhandelde volumes laag zijn of er spanningen heersen op die markt, niet in staat is om de verkochte (of aangekochte) volumes aan te kunnen zonder dat de prijs van de activa aanzienlijk daalt (of stijgt). Tegenpartijrisico: dit is het risico van wanbetaling door een deelnemer aan de markt waarbij hij zijn verbintenissen met betrekking tot uw portefeuille niet kan nakomen. Het gebruik van financiële derivaten kan de capaciteit van uw portefeuille om de bewegingen van de markt te versterken, versterken of verminderen. Als een van deze risico's zich voordoet, kan de netto-inventariswaarde van uw Feedercompartiment dalen. Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar de sectie Risicoprofiel in het prospectus van dit Feedercompartiment. De voornaamste risico's voor het Feedercompartiment die niet zijn opgenomen in de indicator, zijn: Liquiditeitsrisico: dit is het risico dat een financiële markt, op een moment dat de verhandelde volumes laag zijn of er spanningen heersen op die markt, niet in staat is om de verkochte (of aangekochte) volumes aan te kunnen zonder dat de prijs van de activa aanzienlijk daalt (of stijgt). Tegenpartijrisico: dit is het risico van wanbetaling door een deelnemer aan de markt waarbij hij zijn verbintenissen met betrekking tot uw portefeuille niet kan nakomen. Het gebruik van financiële derivaten kan de capaciteit van uw portefeuille om de bewegingen van de markt te versterken, versterken of verminderen. Als een van deze risico's zich voordoet, kan de netto-inventariswaarde van uw Feedercompartiment dalen. Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar de sectie Risicoprofiel in het prospectus van dit Feedercompartiment. De voornaamste risico's voor het Feedercompartiment die niet zijn opgenomen in de indicator, zijn: Liquiditeitsrisico: dit is het risico dat een financiële markt, op een moment dat de verhandelde volumes laag zijn of er spanningen heersen op die markt, niet in staat is om de verkochte (of aangekochte) volumes aan te kunnen zonder dat de prijs van de activa aanzienlijk daalt (of stijgt). Tegenpartijrisico: dit is het risico van wanbetaling door een deelnemer aan de markt waarbij hij zijn verbintenissen met betrekking tot uw portefeuille niet kan nakomen. Het gebruik van financiële derivaten kan de capaciteit van uw portefeuille om de bewegingen van de markt te versterken, versterken of verminderen. Als een van deze risico's zich voordoet, kan de netto-inventariswaarde van uw Feedercompartiment dalen. Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar de sectie Risicoprofiel in het prospectus van dit Feedercompartiment

ProductScore Crelan:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Defensiever
Dynamischer
lager risico met potentieel lager rendement
hoger risico met potentieel hoger rendement
Volatiliteit 5 jaar:
19,57
Sharpe Ratio 5 jaar:
0,28
Kenmerken
ISIN:
LU1203020513
Munt:
EUR
Type:
Distributie
Activaspreiding:
Aandelen
Categorie:
Aandelen (regio) : Europa
Regio:
Europa
Beheervennootschap:
CPR Asset Management
Fondsvermogen:
EUR 11.423.224,33 (18/07/2019)
Oprichtingsdatum:
27/03/2015
Frequentie notering:
Dagelijks
Benchmark:
-
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
> 5 jaar
Looptijd:
Onbepaalde duur
Compartiment:
BEVEK naar Luxemburgs recht
Beurstaks:
Not Applicable
Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
EUR 1.000,00 + 1.000,00
Roerende voorheffing:
Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,95%
Beheerkosten
1,50%
Bewaarkosten
0,00%
Swing price
Nee
Doelstelling

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Een feederfonds is een fonds dat ten minste 85% van zijn vermogen belegt in een ander fonds, een zogeheten masterfonds.

CPR Invest – Silver Age (het “Feedercompartiment”) belegt in het T-deelbewijs van CPR Silver Age, een Frans gemeenschappelijk beleggingsfonds (het

“Masterfonds”).

De beleggingsdoelstelling van het Feedercompartiment is dezelfde als die van het Masterfonds.

Het Masterfonds heeft als beleggingsdoelstelling beter te presteren dan de Europese aandelenmarkten op lange termijn, vb. minstens 5 jaar, door het

momentum te benutten van de Europese aandelen die inspelen op de vergrijzing.

Aangezien het beheer van het GBF is gebaseerd op een specifieke thematiek waarvoor er geenrepresentatieve index bestaat, kan er geen referentieindicator

worden gedefinieerd voor dit GBF.Ter indicatie, de MSCI Europe-index geconverteerd naar euro (nettorendement) wordt a posteriori gebruikt als

indicator, als eenvoudige referentie bij de evaluatie van het rendement van de portefeuille zonder een specifiek beheer op te leggen. De index vindt u op de

website: www.msci.com/equity.

Het is de bedoeling dat het rendement van het Feedercompartiment sterk gecorreleerd is met dat van het Masterfonds. Het rendement van het

Feedercompartiment zal echter lager liggen dan dat van het T-deelbewijs van het Masterfonds, in het bijzonder door de kosten en uitgaven van het

Feedercompartiment.

Het Masterfonds belegt in een portefeuille van Europese aandelen die inspelen op het vergrijzingsthema.

Daartoe tracht het beleggingsbeleid de best presterende Europese aandelen te selecteren in verschillende sectoren die profiteren van de vergrijzing

(farmaceutische producten, medische apparatuur, sparen enz.). Binnen dit universum verloopt het management in twee fases: segmentallocatie

gedefinieerd op basis van de groeiverwachtingen van elke sector en selectie van aandelen binnen elke sector door een benadering die zowel kwantitatief als

kwalitatief is, terwijl ook rekening wordt gehouden met liquiditeits- en marktkapitalisatiecriteria.

Binnen dit thema en voor diversificatiedoeleinden mag het Masterfonds met een maximum van 25% ook beleggen in effecten van andere geografische

regio's.

Het is de bedoeling het Masterfonds volledig te beleggen in Europese aandelen.

De aandelenblootstelling zal variëren van 75% tot 120% van het totale vermogen van de portefeuille.

Voor het beheer van zijn liquiditeit mag de portefeuille tot 25% beleggen in geldmarktinstrumenten en renteproducten.

Het Masterfonds kan financiële derivaten of tijdelijke effecten aan- en verkopen om de portefeuille te hedgen en/of een blootstelling te geven.

Het Feedercompartiment mag enkel financiële derivaten of tijdelijke effecten aan- en verkopen om de portefeuille te hedgen.

CPR Invest – Silver Age – A – Acc heeft een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar.

CPR Invest – Silver Age – A – Acc kapitaliseert zijn nettowinst en gerealiseerde nettokapitaalwinsten.

U kunt uw aandelen voor terugkoop aanbieden bij elke netto-inventariswaarde, die dagelijks wordt berekend in overeenstemming met de voorwaarden

die in het prospectus worden vermeld.

Evolutie van de NIW

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +15,74%
1 jaar -0,62%
2 jaar +1,03%
3 jaar +4,92%
Sinds start (27/03/2015) +1,16%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.

Dividend
Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
26/04/2019 24,29 EUR 30/04/2019
9/05/2018 4,29 EUR 15/05/2018
21/04/2017 22,32 EUR 26/04/2017

Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:

 • 15% t.e.m. 31/12/2012
 • 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
 • 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
 • 30% vanaf 01/01/2017

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.

Als u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: “Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel” of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/​klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).