<< terug naar zoeken

Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C)

Actuele NIW op 20/04/2018 EUR 133,08
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 19/04/2018 EUR +0,05 [+0,04%]
Prestatie van het fonds (EUR)
Rendementen
EUR
Sinds 1/01/2018 +0,80%
3 maanden +0,67%
6 maanden +1,16%
1 jaar +2,14%
3 jaar -0,38%
5 jaar +19,42%
10 jaar -
Risico
Crelan productscore:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
SRRI:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Volatiliteit 5 jaar:
4,49
Sharpe Ratio 5 jaar:
0,78
Kenmerken
ISIN:
LU0518421895
Munt:
EUR
Type:
Kapitalisatie
Activaspreiding:
Obligaties
Categorie:
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Regio:
Niet van toepassing
Beheervennootschap:
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsvermogen:
EUR 49.283.498,18 (20/04/2018)
Oprichtingsdatum:
1/07/2010
Frequentie notering:
dagelijks
Benchmark:
JP Morgan EMU Government Bond Index
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
3 jaar
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,26%
Doelstelling

De doelstelling van het subfonds is over een termijn van drie jaar beter te presteren dan de index "JP Morgan EMU Government Bond" door het selecteren van de obligaties die het beste risico-rendementsprofiel bieden op middellange termijn. Met het oog op het realiseren van die doelstelling zal het subfonds ten minste 51% beleggen in obligaties die zijn uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de eurozone en die in euro zijn uitgedrukt. Obligatiesubfondsen". De vermogensbeheerder zal beleggingen die niet in euro zijn uitgedrukt, hedgen. Diverse technieken om prestatie te vergaren kunnen bijdragen tot het bereiken van de doelstelling van het subfonds:

- beheren van de blootstelling aan het renterisico

- beheren van de positie op de rentecurve

- beheren van de blootstelling aan het inflatierisico

- selecteren van emittenten en effecten

- trading

- volatiliteit

- internationale diversificatie.

Het gebruik van derivaten maakt integraal deel uit van het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategieën. Futures, opties, forwards, swaps en kredietderivaten (overheids-CDS) worden gebruikt voor arbitrage, hedging en/of overweging van rente-, volatiliteits- en inflatierisico's

Cumulatieve Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +0,80%
1 jaar +2,14%
2 jaar +1,46%
3 jaar -0,38%
5 jaar +19,42%
10 jaar -
Sinds start +33,08%
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
2 jaar +0,73%
3 jaar -0,13%
5 jaar +3,61%
10 jaar -
Sinds start +3,73%
Rendementen per kwartaal (EUR)
Dividend

Dit fonds keert geen dividend uit.

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken